LOGO
Ingles
Portugues
noticia

De 17/06/2015 14:00:00 a 17/06/2015 17:00:00

La actividad metalingüística como foco de investigación y práctica educativa

Xavier Fontich - University of Exeter, Universitat Autònoma de Barcelona - "La actividad mealingüística como foco de investigación y práctica educativa".
Esta conferência é organizada pelo CLUNL - Grupo Gramática & Texto e insere-se no âmbito do Projeto PerGram - Percursos para o ensino da gramática nos primeiros anos de escolaridade.